Ity ny teboka fiandohana eto amin’ity takelaka ity. Teboka ho fihaonana’ny hitsi-kevitra maro, teboka ianteheran’ny haavo ka tsy haetrin’ny hery manindry. Mila fanazavana? izao ary: [teboka roa] Ity takelaka ity no teboka tsy miova toerana fa voamari-drefy ary toerana fipahana ho an’izay nirenireny ka very tany anaty fifandonan-kevitra sy fisalasalana; teboka ihodinana na iverenandalana ho an’izay lasa lavitra loatra sy ny sisa... [teboka telo]. Ity koa ny teboka mari-pijanonan-tsoratra, fiafaran'ny fehezan-teny.Mbola eo ampikarakarana fa miverena indray hamaky zava-baovao amin'ny manaraka. 
As you must have guessed already this site is under construction ...Do check back in few days!!!