Seranana Ivato

Tongasoa eto amin'ny nosy Madagasikara ianareo.
Izahay eto dia efa miady amin'ny kolikoly, ny tsy fahaiza-mitantana ny harena voajanahary, ary efa mangarahara tanteraka ny fitantanana raharaham-panjakana. Aty aminay ny mpanohitra aza manohana fitondrana; ny mpanao gazety mahazo miteny izay tian'ny mpitondra tenenina; ny vahoaka mitehaka sy mikisakisaka rehefa mirimorimo ny fiaranay mitondra anay mandeha miasa. Aty aminay izany fihavanana izany no zavatra ambony indrindra, ka ny havanay sy ny namanay no antsoinay hiara-mitondra firenena aminay. Tonga soa ianareo e! Sady mandrosoa fa milamina aty. Tsisy izany asan-jiolahy na dahalo na fandrobana vahiny izany; tsisy fifamonon'ny samy gasy izany any atsimo na iza na iza hanafatra basy eo.

Tonga soa e!

Sorateny fiandohana

Ity ny teboka fiandohana eto amin’ity takelaka ity. Teboka ho fihaonana’ny hitsi-kevitra maro, teboka ianteheran’ny haavo ka tsy haetrin’ny hery manindry. Mila fanazavana? izao ary: [teboka roa] Ity takelaka ity no teboka tsy miova toerana fa voamari-drefy ary toerana fipahana ho an’izay nirenireny ka very tany anaty fifandonan-kevitra sy fisalasalana; teboka ihodinana na iverenandalana ho an’izay lasa lavitra loatra sy ny sisa... [teboka telo]. Ity koa ny teboka mari-pijanonan-tsoratra, fiafaran'ny fehezan-teny.Mbola eo ampikarakarana fa miverena indray hamaky zava-baovao amin'ny manaraka. 
As you must have guessed already this site is under construction ...Do check back in few days!!!